Regulamin

REGULAMIN

Regulamin, który obowiązuje w Kum Kum służy przede wszystkim ustaleniu jasnych zasad współpracy między Rodzicami a Opiekunami placówki.

Zasady ogólne

 1. W Kum Kum pod opieką znajdują się dzieci w wieku 6 miesięcy do 3 roku życia.
 2. Kum Kum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00-17:30.
 3. Dzielimy zajęcia i organizację pracy na dwie grupy: dzieci młodsze i starsze – bardziej samodzielne.
 4. Rodzice zgłaszają opiekunom wszystkie szczegółowe, istotne informacje na temat zachowania, przyzwyczajeń dziecka, wyżywienia, alergii.

Bezpieczeństwo

 1. Do Kum Kum przyjmujemy dzieci, które nie są w trakcie infekcji. Dzieci z objawami choroby nie będę przyjmowane pod opiekę, z uwagi na bezpieczeństwo pozostałej części grupy.
 2. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z Kum Kum osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej.
 3. Dzieci nie będą wydawane osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym.
 4. W przypadku choroby lub nagłego ataku gorączki Opiekunki natychmiast kontaktują się z Rodzicem lub Opiekunem dziecka. Opiekunki sami nie podają leków.

Organizacja

 1. Kum Kum zapewnia dzieciom wyżywienie składające się ze śniadania, dwudaniowego obiadu podzielonego na dwa odrębne posiłki: II danie i zupa oraz podwieczorku.
 2. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć wyprawkę.
 3. Informacje o wyprawce dostępne są na stronie internetowej w zakładce dla Rodziców.

Opłaty

 1. W dniu podpisania umowy Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej 500 zł.
 2. Po podpisaniu umowy oraz niniejszego regulaminu, a także po wpłacie wpisowego dziecko zostaje członkiem Kum Kum.
 3. Rodzice zobowiązani są wnosić opłatę do 3 dnia roboczego każdego miesiąca na numer konta:
  Angelika Gajdamowicz 12 1240 1125 1111 0000 0368 7510
 4. Nie dokonanie wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.